Biznes Online

Biznes Online

Profesjonalne wsparcie IT dla nowoczesnego rozwoju Twojej firmy. Korzystaj efektywnie z nowoczesnych narzędzi chmurowych poznając ich możliwości oraz sposoby wdrożenia

Dodajemy własną domenę do konta Teams

Poniżej zobaczysz, w jaki sposób można dodać własną domenę do konta Microsoft. Poszczególne kroki przedstawione są na kolejnych zrzutach ekranu. Zrzuty ekranu są kolejnymi krokami kreatora przeprowadzającego Cię przez proces dodawania własnej domeny. Proces ten może być procesem trwającym nawet do kilku godzin, ponieważ połączenie własnej domeny z kontem Microsoft 365 wymaga dodania rekordów do naszego serwera DNS. Rekordy po dodaniu są widoczne w sieci dopiero po pewnym czasie. Może to być czas od kilku minut do nawet kilku godzin. W związku z tym od dodania rekordu do serwera DNS do czasu aż będzie on widoczny i możliwy do zweryfikowania przez usługę Microsoft konieczne może być odczekanie nawet kilku godzin.

Proces podłączenia domeny do konta usługi Microsoft 365 składa się z dwóch etapów: weryfikacji własności domeny oraz połączenia domeny z kontem Microsoft. Oba etapy realizowane są przez jeden kreator jako kolejne kroki.

Weryfikacja własności domeny

Pierwszy etap polega na potwierdzeniu prawa własności domeny. Potwierdzenie prawa własności odbywa się poprzez dodanie odpowiedniego rekordy TXT do serwera DNS naszej domeny i jego zweryfikowanie przez usługę.

Połączenie domeny z kontem Microsoft 365

Drugi etap, po poprawnym potwierdzeniu własności domeny, jest już właściwym procesem połączenia konta i domeny. Polega na dodaniu kilku rekordów DNS wygenerowanych przez kreator. Są to rekordy typu CNAME oraz SRV. Po dodaniu rekordów do naszego serwera DNS usługa odczytuje je z naszego serwera i sprawdza ich poprawność. Weryfikacja poprawności rekordów kończy proces dodawania domeny do konta Microsoft.

Zaczynamy konfigurację

Logujemy się na utworzone konto kontem administratora. Na tym etapie konto administratora utworzone jest w domenie bizonlinepl.onmicrosoft.com. Jak pamiętamy, pierwszy człon tej domeny jest nazwą organizacji którą podaliśmy przy tworzeniu konta opisanym w artykule: Zakładamy bezpłatne konto Microsoft Teams

Po zalogowaniu otwiera się strona główna naszego pakietu Microsoft 365. Na pasku po lewej stronie znajdują się ikony dostępnych aplikacji, które omówimy w kolejnych artykułach. W celu przypisania własnej domeny do pakietu klikamy ikonę w dolnej części paska, która otwiera Centrum Administracyjne Microsoft 365 pokazane na kolejnym obrazku.

W Centrum Administracyjnym klikamy w menu po lewej stronie Konfiguracja, co otworzy panel konfiguracji poszczególnych opcji pakietu
W celu dodania własnej domeny przechodzimy do opcji Skonfiguruj swoją domenę niestandardową, która otworzy kreator dodawania własnej domeny do naszego konta Microsoft 365
Klikamy w przycisk Rozpocznij i przechodzimy do kreatora dodawania własnej domeny

W pierwszym kroku kreatora podajemy nazwę naszej domeny, co pokazałem na powyższym zrzucie ekranu. Po podaniu nazwy przechodzimy do kolejnego kroku, czyli potwierdzenia własności doemny.
Weryfikacja domeny polega na dodaniu pewnych informacji do konfiguracji naszej domeny lub, jeśli posiadamy stronę internetową pod dodawanym adresem, do wgrania pliku na serwer, na którym udostępniona jest nasza strona. W poniższym przykładzie pokażemy, w jaki sposób skorzystać z pierwszej opcji, czyli dodania rekordu TXT do konfiguracji serwera DNS.
Wybierając pierwszą opcję Dodaj rekord TXT do rekordów DNS domeny zostanie wyświetlona informacja o rekordach, które musimy dodać do konfiguracji naszego DNS w celu potwierdzenia własności domeny. Informację tą (rekord DNS) dodajemy zwykle przez panel administracyjny u naszego dostawcy hostingu, u którego zakupiliśmy domeną. W naszym przypadku jest to hosting zakupiony w https://hekko.pl. Po poprawnym dodaniu rekordu TXT do serwera DNS i kliknięciu przycisku Weryfikuj domena zostanie odpytana i jeśli rekord TXT istnieje zostanie potwierdzone prawo własności domeny. UWAGA! Pamiętaj o tym, że w internecie informacje o zmianach w konfiguracji domeny muszą zostać rozpropagowane między serwerami, więc należy odczekać przed kliknięciem przycisku Weryfikuj od kilku minut, do nawet kilku godzin. Przykładowy formularz dodawania rekordu DNS na naszym serwerze wygląda tak, jak na poniższym zrzucie ekranu
Formularz dodawania rekordów do domeny na serwerach https://hekko.pl
Poprawna weryfikacja własności domeny prowadzi nas do kolejnego kroku, czyli połączenia domeny z naszym kontem Microsoft 365. Korzystamy w tym celu z opcji dodania kolejnych rekordów do serwera DNS naszej domeny.
Po przejściu do kolejnego kroku kreatora wyświetlana jest lista kolejnych rekordów, które należy dodać. Powyższe rekordy DNS dodajemy w analogiczny sposób, jak opisałem to w poprzednich krokach przy potwierdzania własności domeny. Jeśli jesteś mniej doświadczony w konfiguracji serwerów DNS, to w przypadku rekordów SRV proponuję skorzystać z odnośnika Wyświetl informacje dotyczące rekordów SRV i zapisać je w w pliku tekstowym CSV. Pozwoli to lepiej zrozumieć, w jaki sposób wypełnić pola formularza dodawania rekordów typu SRV na naszym serwerze. Dane w pobranym pliku dla domeny biz-online.pl możesz zobaczyć poniżej.
Po dodaniu wszystkich rekordów do serwera DNS możemy, po odczekaniu pewnego czasu przejść dalej. Jeśli rekordy zostały poprawnie dodane i rozpropagowane w sieci, zobaczysz informację o poprawnym ukończeniu konfiguracji domeny. Jeśli dodane rekordy nie będą jeszcze widoczne w sieci lub zostaną niepoprawnie dodane, przy próbie ich weryfikacji zostanie wyświetlona szczegółowa informacja o błędzie dla każdego rekordu. Jeśli rekord nie został jeszcze rozpropagowany w sieci, zostanie wyświetlona informacja o braku rekordu. Należy wówczas ponowić weryfikację za jakiś czas.

Gratulacje. Udało Ci się z sukcesem dodać własną domenę do konta Microsoft 365. W kolejnych artykułach zobaczysz korzyści płynące z takiej konfiguracji oraz zapoznasz się z dalszymi etapami konfiguracji swojego konta Teams w usłudze Microsoft 365. Poznasz także inne aplikacje oraz usługi z których możesz skorzystać w prowadzeniu swojej firmy.

Proces konfiguracji własnej domeny w usłudze Teams oraz Microsoft 365 nie jest skomplikowanym procesem. Jedynym trudniejszym elementem jest tutaj konfiguracja serwera DNS dla domeny. Proces ten jest podobny u różnych dostawców usług hostingu. U większości dostawców znajdziesz instrukcję, jak wykonać powyższe czynności w ich panelu administrowania usługą. Opcjonalnie możesz również skorzystać z Helpdesku danego dostawcy i poprosić o dodanie odpowiednich rekordów do Twojego serwera DNS.

Po dodaniu własnej domeny do konta Microsoft dodawać kolejne konta użytkowników korzystając z nazwy własnej domeny jak np. [email protected] i używać nazw konta w takim formacie do logowania się do usługi Teams oraz pozostałych usług dostępnych w ramach bezpłatnego konta Microsoft Office 365.

Poniżej odnośniki stron opisujących konfigurację usługi DNS u kilku największych dostawców hostingu w Polsce: