Biznes Online

Biznes Online

Profesjonalne wsparcie IT dla nowoczesnego rozwoju Twojej firmy. Korzystaj efektywnie z nowoczesnych narzędzi chmurowych poznając ich możliwości oraz sposoby wdrożenia

Windows Tips #2 Tryby skupienia i pracy nocnej

Windows Tips #2 – minimalizowanie zbędnych okien

W drugiej części opiszę kolejną przydatną i ciekawą funkcję służącą zarządzaniu otwartymi okienkami aplikacji.

Funkcja ta polega na potrząsaniu jednym z okien, które chcemy pozostawić widoczne i zminimalizować szybko wszystkie pozostałe otwarte okienka. Aby skorzystać z tej funkcji łapiemy myszką za tytułowy pasek otwartego okienka i potrząsamy nim ruszając szybko myszką w różnych kierunkach. Wszystkie okna zostaną po tej czynności zminimalizowane i po upuszczeniu potrząsanego okienka tylko ono zostanie otwarte.

Funkcja ta przydatna jest szczególnie przy pracy z wieloma oknami jednocześnie. Skorzystanie z niej pozwala szybko pozbyć się z ekranu okien, które w danym momencie są nam zbędne poprzez ich zminimalizowanie. Po tej operacji widoczne pozostaje wyłącznie jedno okno, w którym chcemy pracować i na nim skupić się w danej chwili.

Z mojego punktu widzenia funkcja ta przydaje się również wtedy, gdy przy wielu otwartych oknach chcemy skopiować plik między pulpitem a oknem folderu lub przeciągnąć coś z pulpitu do okna przeglądarki. Wykonując potrząśnięcie szybko mamy widoczny pulpit i tylko okno, które nas interesuje.


Minimalizowanie wszystkich otwartych okien

System Windows wyposażony jest również w zapewne bardziej znaną funkcję minimalizowania wszystkich otwartych okien. Funkcja ta pozwala zminimalizować wszystkie otwarte okna, natomiast ponowne jej wywołanie powoduje przywrócenie wszystkich okien do stanu sprzed zminimalizowania. Korzystając z tej funkcji możemy szybko dostać się do zawartości pulpitu lub po zminimalizowaniu wyświetlić tylko zawartość okna, które nas w danym momencie interesuje. Można to wykonać na dwa sposoby:

  • Pierwszy sposób i zapewne bardziej znany polega na kliknięciu w prawy dolny róg ekranu, obok zasobnika systemowego z powiadomieniami. Jest to wąski pionowy pasek widoczny z prawej strony paska zadań. Jednokrotne kliknięcie w pasek minimalizuje wszystkie otwarte okna, ponowne kliknięcie przywraca okna do stanu pierwotnego.
  • Drugi sposób to wciśnięcie odpowiedniej kombinacji klawiszy. Wciskając klawisze Windows + D minimalizujemy wszystkie okna, ponownie wciskając tą kombinację klawiszy przywracamy okna do stanu pierwotnego.


Artykuł jest jednym z cyklu: Windows Tips – przydatne funkcje ułatwiające codzienną pracę