Biznes Online

Biznes Online

Profesjonalne wsparcie IT dla nowoczesnego rozwoju Twojej firmy. Korzystaj efektywnie z nowoczesnych narzędzi chmurowych poznając ich możliwości oraz sposoby wdrożenia

Microsoft Teams

Komunikacja i praca grupowa z wykorzystaniem usługi Microsoft Teams. Wprowadzenie do usług Sharepoint, OneDrive oraz OneNote dostępnych za darmo wraz z kontem Microsoft Teams. Dostęp do Active Directory do zarządzania użytkownikami, uprawnieniami oraz bezpieczeństwem w ramach Twojego konta.

Zakładamy bezpłatne konto Microsoft Teams

W artykule tym pokażę jak utworzyć bezpłatne konto w Microsoft Teams. Po utworzeniu konta Teams otrzymujemy dodatkowo bezpłatny dostęp online do aplikacji biurowych Microsoft: Word, Excell, PowePoint

Więcej